Om oss

Om Vårgårda Trädgårdsförening

 

Vårgårda Trädgårdsförening är en ideell förening som varit verksam sedan 2002. Det var fyra trädklippargrabbar som tog initiativet och startade föreningen. Föreningen har växt för varje år och numer är det stor bredd på de områden inom trädgård som medlemmarna är intresserade av. Vi vill sprida intresse, kunskap och gemenskap kring ämnet trädgård.

Vi trädgårdsintresserade medlemmar träffar varandra under trivsamma former och bland annat

> pratar om våra trädgårdar, allt från glädjeämnen till bekymren

> lyssnar på föredrag och får inspiration och idéer

> åker på trädgårdsresor och vandrar i andras trädgårdar

> åker på inköpsresor och inhandlar fler växter till våra trädgårdar

> har växtbytardagar, studiecirklar och andra temadagar.

 

Styrelse

Ordförande Anne-Lie Sjögren 070-676 54 29

Kassör Roland Andersson

Sekreterare Marita Åhrby

Ledamot Rose Lundqvist

Ledamot Ylva Oldberg-Backman

Ledamot Irene Andersson

Ledamot Marita Knutsson

Suppleant

Suppleant Helena Ohlsson

 

Arbetsgrupper

  • Programgrupp, är de som tar fram förslag och sätter ihop programmet för året.

Anne-Lie Sjögren sammakallande, Maritha Åhrby, Rose Lundqvist

  • Resesgrupp, tar fram förslag på trädgårdsresor och sätter ihop reseprogrammet.

Eva Böhlin-Andreasson

  • Fikagrupp, planerar och ordnar fika vid våra träffar

Ylva Oldberg-Backman sammamnkallande.

  • Trädgårdsgrupp, sköter om planteringarna vid Tumbergs hembygdsplats

Helena Ohlsson sammankallande.

  • Lotterigrupp, ordnar lotterier och planerar vinster till dessa

Marita Knutsson och Rose Lundqvist